Salceda: Malawak, mabilis na internet, kailangan sa pagbangon ng ekonomiya, edukasyon

Nais ni House Ways and Means chairman, Albay Rep. Joey Sarte Salceda na palawakin ang satellite technology at pabilisin pa ang unternet lalo na sa mga lalawigan sa pamamagitan ng bagong panukalang batas niyang “Satelite-Based Technologies Promotion Act of 2020 (HB 7081) na inihain niya kamakailan sa Kamara.

Ayon kay Salceda na chairman ng House’s tax panel ”susuportahan ng  HB 7081 ang higit na matibay na digital economy” lalo na yung sektor ng mga ‘work-from-home’ o mga nagtatrabaho mula sa kanilang mga tahanan, bukod sa pasusulungin din nito ang  ‘distant learning program’ ng paaralan ngayong may pandemya.

Aamyendahan at luluwagan ng panukalang batas ang mga paghihigpit sa paggamit ng teknolohiyang satellite na ngayon ay bukas lamang sa mga kumpanyang pang-telekumunikasyon gaya ng isinasaad ng Executive Order No. 467 (1998). “Ginawa ng COVID-19 na mahalagang bahagi ang ‘internet connectivity’ ang pagbangon ng ekonomiya. Mawawalang saysay ang ‘work-from-home’ kung wala ito na sadyang mahalaga at kailangan sa ating pagbangon,” paliwanag niya.

“Maaaring maunang magkaroon ng bakuna sa Covid bago pa mailatag ang “satellite-based systems” ngunit nagsilbing daan ang krisis sa Covid para malawakang maunawaan ang kahalagahan ng “internet connectivity” upang magkaroon tayo ng tunay na kakayahang makipagsabayan sa mundo ng ‘digital world economy,’” dagdag ng mambabatas.

Sa ilalim ng HB 7081, gagawing maliwanag ang mandato ng Department of Information and Communication Technology (DICT) bilang pangunahing ahensiya na siyang mangangasiwa sa wastong paggamit ng “satellite-based technologies” sa labas ng “commercial telecommunications,” kung saan ito’y kasalukuyang nakatuon

Layunin din ng panukala na bigyan ang mga “Internet service providers” at “value-added services (VAS) providers” ng karapatang magkaroon ng sarili nilang mga “network” na gumagamit ng “satellite technology” upang mapalawak ang kumpetisyon at mapababa ang singil ng mga serbisyo nila.

Bukod sa mga naturan, layunin din ng panukala na amukiin ang mga ahensiya ng pamahalaan, mga “non-profit institutions,” pampamahalaan man o pribado na sangkot sa edukasyon, kalikasan, “climate change management,” kahandaan sa mga  kapahamakan, na gumamit ng “satellite-based systems and technology” sa kanilang mga programa.

Pinuna ni Salceda na higit na matindi ang kakulangan ng `internet access’ sa labas ng Luzon. Sa Kabisayaan kubg saan tila hindi sapat ang laki ng mga pangunahing isla upang umakit ng sapat na puhunan para sa malalaking mga “internet infrastructures,” mababa din ang gamit ng internet na nasa  34 porsiyento lamamg.

“Dahil dito, sadyang kailangan ang “satellite-based broadband” para lalong mapalawak ang “internet access” sa mga ilang na bahagi ng bansa, ayon sa HB 7081, at lalong mahinusay na mapagserbisyuhan ang ‘distance learning program” ng bansa, at pagbangon nf ekonomiya.

Walang sawang isinusulong ni Salceda ang “digital-ready economy” bilang bahagi ng pangmatagalang pag-unlad ng pambansang ekonomiya, at pagbagon nito sa pananalasa ng COVID-19 pandemic. Bahagi ng knyang mga inisyatibo ang pagtatalaga ng “minimum internet speed goal” (HB 312), paglikha ng “digital-ready Schools of the Future” (HB 311), “Comprehensive Education Reform Bill” (HB 6247), at “Digital-compatible skills-based education bill (HB 6287). 

Leave a Reply

Your email address will not be published.